Calculator

(enkel te gebruiken voor België)
Gebruik deze calculator om snel een dimensionering te bekomen voor een eenvoudige gasleiding installatie met 2 eindkoppelingen. Voor meer gecompliceerde installaties kan u ons contacteren om de BOACRAFT SIZING TOOL gratis te bekomen.

Bereken uw geschikte diameter:
mbar
mbar
kWh/m3
Gelieve leidinglengte, nominaal vermogen en hoogteverschil in de geven!
Daarna wordt het resultaat automatisch berekend.